Image default

Заложна къща Плевен

Rate this post

Какво трябва да знаете, преди да потърсите заложна къща в Плевен?

Когато се нуждаете от бързи пари в брой, заложната къща може да ви се притече на помощ. Заложната къща предлага обезпечени заеми в замяна на необичайно обезпечение – нещо със значителна стойност, което заемодателят може да изземе, ако не успеете да върнете заема навреме.

НАМЕРИ ЗАЛОЖНА КЪЩА С НАШАТА КАРТА 

 

Какво можете да заложите?

Най-често срещаните предмети, които хората залагат, са бижута, злато и сребро. За такива предмети заложната къща обикновено плаща някъде между 50 и 80 процента от текущата пазарна цена. Ще получите заем, но след това трябва да откупите предмета на по-късна дата, ако не изплатите заема. Ценен актив, като например недвижим имот или бизнес имот, обикновено не е подходящ за залог. Някои заложни къщи може да са склонни да приемат други предмети с висока стойност, като редки монети или спортни сувенири, въпреки че сумата, която ще можете да получите, ще варира значително в различните магазини.

Такси и тарифи на заложните къщи

Често клиентите обръщайки се за пръв път към заложна къща не са пределно наясно с това колко ще трябва да платят накрая.  Естествено освен дадeната под формата на паричен заем сума ще трябва да се плати и определен процент, като възнаграждение за извършената услуга. Условията и размера на връщаната сума силно варира в зависимост от избраната заложна къща. Лихвата по паричния заем няма да бъде от най-ниските и ако клиентът се нуждае от пари за по-продължителен период от време определено е по-добре да потърси други кредитни варианти. Услугите на заложна къща са изгодни, само при положение, че парите са нужни за кратко време, а липсват условията да бъде получена съответната сума от банка.

Процесът на залагане

Ако имате скъпо бижу или рядка монета, заложната къща ще ги приеме като обезпечение за краткосрочен заем. Ако имате по-обикновен предмет, като например инструмент, заложната къща ще изиска от вас да го предоставите като обезпечение и да подпишете договор. Ще ви бъде издаден заложен билет и ще ви бъде посочена конкретна дата, до която трябва да върнете заема. Ако не успеете да погасите заема навреме, заложният къщовник ще продаде обезпечението и ще използва получената сума за погасяване на заема.

Както видяхме, заложните къщи са бърз и лесен начин за намиране на пари в затруднено положение. Разбира се, има много неща, които трябва да обмислите, преди да вземете решение да посетите заложна къща. Важно е да разберете как протича процесът, какво можете да очаквате, когато влезете, и какви са правата ви като кредитополучател. Имайте предвид, че заложната къща може да бъде чудесен източник за бързо намиране на пари в брой, когато имате нужда от тях. Просто трябва да сте подготвени и да сте сигурни, че знаете какво правите.