Image default

Заложна къща Кърджали

5/5 - (4 votes)

Искате ли да намерите легитимна заложна къща в Кърджали?

Как работят заложните къщи в Кърджали?

Заложната къща е търговски обект, който позволява на клиентите да дават пари назаем в замяна на ценни стоки. Обикновено това са бижута, антикварни предмети, произведения на изкуството, музикални инструменти, фотоапарати или други предмети с парична стойност, които могат лесно да бъдат продадени.

НАМЕРИ ЗАЛОЖНА КЪЩА С НАШАТА КАРТА 

  1. Оценка на стоката

Когато клиентът влезе в заложна къща и изложи предмета си за бърз заем, служителите го оценяват и определят незабавната му стойност. Понякога това се прави чрез визуална оценка на място, но често предметът се предава на професионалист от трета страна за по-точна оценка.

  1. Предлагане

След като определят действителната стойност на предмета, служителите правят предложение за заем на клиента. Обикновено това е процент от стойността на предмета. Процентът може да варира в зависимост от заложната къща.

  1. Избор на плащане и график на заема

След като клиентът приеме предложението на служителя, той избира размера на необходимата сума и продължителността на срока на заема. Плащанията по заема, заедно с размера на лихвата, трябва да бъдат изплатени в рамките на договорения срок.

  1. Възстановяване на стоката

След приключване на плащанията клиентът ще получи обратно стоката. Заложната къща си запазва правото да продаде предмета на търг, ако заемодателят не плати в определения срок.

Предимства на заложните къщи в Асеновград

-Лесно получаване на пари: Заложната къща предоставя бърз и лесен начин за получаване на бърз заем, без да е необходима кредитна проверка.

-Бърза доставка на пари в брой: Заложните къщи доставят пари в брой на същия ден и имат много по-опростени процеси на оценка и работа от банките.

-Ниски изисквания: Всеки пълнолетен човек може да получи заем от заложна къща, без да има добър кредитен рейтинг.

Недостатъци на заложните къщи

  • Може да имат високи лихвени проценти: Заложните къщи имат по-високи лихвени проценти в сравнение с други форми на финансиране. Това означава, че общите разходи по кредита могат да бъдат значително по-високи.
  • Не се финансират големи проекти: Заложните къщи обикновено не предоставят дългосрочни заеми, така че те не са добър вариант за хора, които трябва да финансират големи проекти.
  • Липса на допълнителни предимства: Много финансови институции предлагат кредитни карти и други допълнителни предимства. Заложните къщи обаче не предлагат тези предимства.